jodenhaat - de orginele antisemitische teksten der Zionisten jodenhaat - de orginele antisemitische teksten der Zionisten jodenhaat - de orginele antisemitische teksten der Zionisten jodenhaat - de orginele antisemitische teksten der Zionisten jodenhaat - de orginele antisemitische teksten der Zionisten

Index of /jodenhaat.nl

Apache Server at jodenhaat.nl Port 80
Nazi's van Zion

Dat Zionisten 'hardcore' Jodenhaters zijn blijkt uit de geschriften van de Zionisten zelf. Meerderheid der wereldbewoners denkt dat Jodenhaat, of antisemitisme, van de Nationaal Socialisten kwam. Feit is dat de Nationaal Socialisten in de Jodenhaat onderwezen zijn door de Zionisten. Al in 1895 hebben de Zionisten de 'Endlosung der Judenfrage' prominent op de internationaal politieke agenda gezet. In 1897 zegde zij de mensenrechten voor alle Joden op. Ook zijn de Zionisten de uitvinders van 'lebensraum', deportatie van Joden per veewagons, de concentratiekampen en de slavenarbeid in de concentratiekampen. De Zionisten waren tegen democratie, dankbaar voor slavernij, noemde Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars en vonden dat Joden vernietigd moesten worden. De selectie van Joden die naar Israel gedeporteerd of vermoord zijn, is gemaakt door 'The Society of Jews'.

Deze door Zionisten opgerichte burgerlijke organisatie, "corporation", die aan de basis staat van de Tweede Wereldoorlog en de genocide op de Joden, wordt vandaag de dag vertegenwoordigd door de Staat Israel, de Anti-Defamation League, The American Israel Public Affairs Committee, Het Centrum Informatie Documentatie Israel, Het Meldpunt Discriminatie Internet en andere 'so called' Joodse organisaties. De werken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl, die gezien wordt als de 'founding father' van Israel, lezen als de blauwdruk voor de Holocaust. De Zionisten hebben de Joden geofferd om Palestina bewoonbaar te maken voor de rijksten onder de rijksten. Sinds Zionisten Palestina in bezit hebben genomen worden Joden in het beloofde land behandeld als derderangs burgers. Volgens de grote Zionistische leider is "oppermacht" het eerste doel van de sinds 1895 uitgevoerde militaire campagnes der Zionisten. Lees de werken van de Zionisten waarvan de 'so called' Joden niet willen dat u daarmee bekend bent. Ze zijn voor u geindexeerd en van nuttige onderstrepingen voorzien door Jodenhaat.nl.

Bedenk u dat de Zionisten niet alle Joden vermoord hebben. Volgens het geloof van met de Zionisten aanpappende Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney zullen de overige Joden te midden van een oorlog, waar nu overigens in het Midden Oosten door Israel en Amerika het fundament wordt gelegd, het loodje leggen. Zionisme is ook wijdverbreid onder Katholieken en daarvan afgeleide Amerikaans christen fundamentalistische machthebbertjes die voorts schuld hebben aan de oorlog zonder geldige reden in Irak (waar de Joden oorspronkelijk vandaan komen) en de genocide op de Islamitische bloedbroeders en geloofsgenoten der Joden in dat land. Hitler zelf had een Zionistische achtergrond. In 1929 heeft hij bijna dertig miljoen dollar gesponsord gekregen van Zionisten en Amerikaanse entrepreneurs. Geluk bij het ongeluk hebben de Zionisten geen zes miljoen Joden vergast, de gaskamers waren ongeschikt voor industriele vergassing van grote hoeveelheden mensen, alleen wie daar ruchtbaarheid aan geeft wordt vervolgd door het CIDI en MDI en de Joodse Omroep in verband met antisemitisme.
Nazi Fahrt Advertentie
Nazi Fahrt Cartoon